Windows Firewall icinde port araligi tanimlama

Windows Firewall port aralığı tanımlamaya izin vermez. Portları ancak tek tek tanımlayabilirsiniz.
Bu sorunu aşmak için aşağıdaki komutu komut ekranında çalıştırmanız yeterli olacaktır.

for /L %i in (Port_Baslangic_No,Artma_Miktarı,Port_Bitis_No) do netsh firewall add portopening TCP %i “Port_Aciklamasi”

Komut çalıştırılınca, belirtilen aralıktaki her port numarası “OK/Tamam” onay mesajı ile eklenecektir.

Port_Baslangic_No: Port aralığının başlangıç port numarası
Port_Bitis_No: Port aralığının bitiş port numarası
Artma_Miktarı: Port aralığının artma miktarı (1, 2, 3, …)
Port_Aciklamasi: Yapılan tanımlama için açıklama (ör: “Port_Aciklamasi %i” şeklindeki bir tanımlama ile açıklama içine port numarası da yazılmış olur.)