Close

Windows Firewall icinde port araligi tanimlama

Windows Firewall port aralığı tanımlamaya izin vermez. Portları ancak tek tek tanımlayabilirsiniz.
Bu sorunu aşmak için aşağıdaki komutu komut ekranında çalıştırmanız yeterli olacaktır.

for /L %i in (Port_Baslangic_No,Artma_Miktarı,Port_Bitis_No) do netsh firewall add portopening TCP %i “Port_Aciklamasi”

Komut çalıştırılınca, belirtilen aralıktaki her port numarası “OK/Tamam” onay mesajı ile eklenecektir.

Port_Baslangic_No: Port aralığının başlangıç port numarası
Port_Bitis_No: Port aralığının bitiş port numarası
Artma_Miktarı: Port aralığının artma miktarı (1, 2, 3, …)
Port_Aciklamasi: Yapılan tanımlama için açıklama (ör: “Port_Aciklamasi %i” şeklindeki bir tanımlama ile açıklama içine port numarası da yazılmış olur.)

scroll to top