Close

Microsoft SQL Server User Map hatası (Microsoft SQL Server, Error: 15405)

Microsoft SQL Server üzerinde bir kullanıcıya “User Map” kullanarak “dbowner” yetkisi verilmek istendiğinde

“Cannot use the special principal ‘user_name’. (Microsoft SQL Server, Error: 15405)”

hatası oluşabilir.

SQL Query penceresi açıp dbowner yetkisinin verileceği veritabanına bağlanılarak aşağıdaki komut çalıştırılıncadbowner yetkisi istenen kullanıcıya verilmiş olur.

exec sp_changedbowner ‘user_name’,’true’

scroll to top